Cotas tesouraría 2021/22

Cotas relacionadas coa tesourería dos clube para a tempada 2021/22 (licenzas, mutualidade, pagos…).

Manual Foireann

Manual sobre como rexistrar os nosos xogadores no novo sistema da GAA/LGFA (a partir de 2021).

Manual Intranet FGF

Manual das funcionalidades principáis da intranet da FGF para manexar as fichas.

Manual Servasport

Manual sobre como rexistrar os nosos xogadores no sistema da GAA/LGFA.