Regras de xogo

Tradución a galego das regras de xogo do fútbol gaélico. Inclúe as desviacións da normativa acordada en Galicia. Actualizado a 2019.

LGFA Official Guide 2022 (inglés)

Normativa xeral dos clubes asociados á Ladies Gaelic Football Association en Irlanda (asociación que regula o fútbol gaélico feminino). Inclúe regras de xogo. Versión orixinal en inglés.

LGFA Playing Rules (inglés)

Regras de xogo do fútbol gaélico feminino en Irlanda. É un resumo da parte correspondente na LGFA Official Guide. Versión orixinal en inglés.

LGFA Regras de Xogo (galego)

Regras de xogo do fútbol gaélico feminino en Irlanda. É un resumo da parte correspondente na LGFA Official Guide. Versión traducida a galego.

GGE Formulario traspaso xogadores

Formulario para tramitar traspasos de xogadores entre clubes. Só de aplicación para traspasos entre clubes pertencentes á GGE (Europa Continental).