LGFA Official Guide 2022 (inglés)

Normativa xeral dos clubes asociados á Ladies Gaelic Football Association en Irlanda (asociación que regula o fútbol gaélico feminino). Inclúe regras de xogo. Versión orixinal en inglés.

LGFA Playing Rules (inglés)

Regras de xogo do fútbol gaélico feminino en Irlanda. É un resumo da parte correspondente na LGFA Official Guide. Versión orixinal en inglés.

LGFA Regras de Xogo (galego)

Regras de xogo do fútbol gaélico feminino en Irlanda. É un resumo da parte correspondente na LGFA Official Guide. Versión traducida a galego.

GGE Formulario traspaso xogadores

Formulario para tramitar traspasos de xogadores entre clubes. Só de aplicación para traspasos entre clubes pertencentes á GGE (Europa Continental).

GAA Official Guide Part 1 (inglés)

Normativa xeral dos clubes da GAA en Irlanda. Detalla a organización administrativa (provincias, condados e clubes), así como dereitos e obrigas de clubes e xogadores membros da GAA en Irlanda. …