Regras de xogo

Tradución a galego das regras de xogo do fútbol gaélico. Inclúe as desviacións da normativa acordada en Galicia. Actualizado a 2019.

Formación arbitraxe 2019 (sesión 2)

Presentación de apoio para a formación impartida sobre arbitraxe o 12 de outubro de 2019. Sesión 2: Actitude do árbitro. Sinalización (inclúe umpires). Faltas técnicas e agresivas.

Formación arbitraxe 2019 (sesión 1)

Presentación de apoio para a formación impartida sobre arbitraxe o 12 de outubro de 2019. Sesión 1: Regras de especificación (terreo de xogo, xogadores, tempo…). Regras de control (auxiliar). Regras …

LGFA Official Guide 2022 (inglés)

Normativa xeral dos clubes asociados á Ladies Gaelic Football Association en Irlanda (asociación que regula o fútbol gaélico feminino). Inclúe regras de xogo. Versión orixinal en inglés.