Icon

Protocolo resumido COVID-19

Guía resumida de protocolo e boas prácticas para a prevención do COVID-19.

Actualizado a 15/12/2020.

Icon

Certificado fútbol federado de ámbito autonómico

Certificado da FGF que permite a execión de cumprimento das normas de restriccións de movilidade e toque de queda para a práctica do fútbol gaélico federado (adestramentos e competición). En todo caso a ficha federativa será a que habilite á persoa afectada.

Icon

Protocolo FISICOVID-DXTGALEGO (FGF)

Protocolo FISICOVID-DXTGALEGO da FGF, habilitando ao deporte con contacto.

Actualizado a 15/12/2020.