Icon
Guía Simplificada Deporte Galego

Guía que regula o deporte galego a partir do 18/02/2021 en relación ao COVID-19, elaborada pola Secretaría Xeral do Deporte (Xunta).

Icon
Modelo certificado para desprazamentos

Modelo de certificado para xustificar desprazamentos entre concellos para asistir a adestramentos ou partidos, a asinar polo clube.

Icon
Protocolo FISICOVID-DXTGALEGO (FGF)

Protocolo FISICOVID-DXTGALEGO da FGF, habilitando ao deporte con contacto.

Actualizado a 15/12/2020.

Icon
Protocolo resumido COVID-19

Guía resumida e boas prácticas para a prevención do COVID-19.

Actualizado a 04/11/2021.